Obserwatorium mediów
10-16 sierpnia 2015 r.

Państwo wyznaniowe i uchodźcy

 16.08.2015 

A. Tydzień w skrócie

  1. Od bieżącego tygodnia do Obserwatorium dołączone zostały analizy treści na portalach internetowych: fronda.pl, niezalezna.pl, Dziennik Opinii oraz natemat.pl.
  2. Dużo emocji wywołały informacje o przestępstwach popełnianych przez uchodźców w krajach Europy Zachodniej. W artykule na fronda.pl można przeczytać o zbiorowym gwałcie muzułmanów na szefowej ośrodka dla uchodźców. „Zwykli muzułmanie mają po prostu «brać się do roboty» i korzystać z jakiejkolwiek okazji, by zabić «niewiernych» na Zachodzie”, czytamy w innym tekście na portalu „Frondy”.
  3. Tradycyjnie kontrowersje wywołuje tematyka związana z edukacją seksualną, przemianami obyczajowymi i mniejszościami seksualnymi. Łukasz Warzecha we „wSieci” przestrzega przed „organizacjami wojujących pederastów”, Tomasz Teluk na fronda.pl pisze o „zamachu na rodzinie” i promowaniu „homoideologii”, a Tomasz Terlikowski (również fronda.pl) o „międzynarodowym środowisku aborterów […] promującym ludobójstwo nienarodzonych”.
  4. Początek prezydentury Andrzeja Dudy wywołał pytania dotyczące świeckości państwa oraz relacji państwo–Kościół. Kazimierz Kutz w wywiadzie dla „Newsweeka” wieszczy: „Nietrudno sobie wyobrazić, że szef episkopatu będzie zapraszany na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. […] można spokojnie szykować się do wprowadzenia terroru państwa wyznaniowego”. Adam Szostkiewicz i Joanna Podgórska piszą o „wygaszaniu świeckości” państwa polskiego, w którym prezydent „ostentacyjnie podkreśla swe gorliwe przywiązanie do wiary i nauczania biskupów”. Wyrażają również obawy przed „«rekatolizacją» mediów publicznych i publicznej oświaty, klerykalizacją państwowych ceremonii i instytucji”. Takie poglądy krytykuje ostro Artur Górski na frondzie.pl: „Takiego tępego myślenia nie było nawet w ciemnej nocy PRL-u. […] ludzie lewicy wciąż muszą karmić siebie i opinię publiczną swoją nietolerancją. […] To jest przede wszystkim walka z Kościołem i Bogiem, które lewica chciałaby utopić w annałach historii”.

B. Fragmenty artykułów:

Punkt 1. Prawa mniejszości, rodzina, przemiany obyczajowe.

Łukasz Warzecha, „Przemoc i rowery”, „wSieci”, nr 32/2015, 10-16 VIII, s. 28.

[Komentarz do wypowiedzi Mateusza Zmyślonego, dyrektora kreatywnego w agencji reklamowej] „Rzecz jest ciekawa, bo pokazuje, że części pracowników biznesu reklamowego ich zawodowa aktywność miesza się z aktywnością w organizacjach wojujących pederastów. A ja bym jednak proponował, żeby pan Zmyślony swoje seksualne upodobania zostawiał w domu, kiedy idzie do pracy.”

Tomasz Terlikowski, „Amnesty International chciało je zabić, ale ono żyje!”, fronda.pl, dostęp 16.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/terlikowski-amnesty-international-chcialo-je-zabic-ale-ono-zyje,55451.html

„Dziecko, którego zamordowania chciało Amnesty International żyje”; „międzynarodowego środowiska aborterów”; „międzynarodowego lobby”; „promowania ludobójstwa nienarodzonych”.

List Ewy Kowalewskiej i Anny Lisiewicz z Forum Kobiet Polskich, „Polskie kobiety dziękują biskupom za krytykę in vitro”, fronda.pl, dostęp 16.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/polskie-kobiety-dziekuja-biskupom-za-krytyke-in-vitro,55401.html []

[rozbieżność między tytułem z ogólną kategorią „polskie kobiety” a treścią, gdzie przytacza się list jednej organizacji]

„Senator odeszła z PO. Przez liberalne szaleństwa Kopacz”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/senator-odeszla-z-po-przez-liberalne-szalenstwa-kopacz,55375.html]

„[…] awangarda wrogiego ludzkości liberalnego szaleństwa.”

Tomasz Teluk, „POcałunek Almanzora: chce zarazić dzieci «seksualną rewolucją»”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/pocalunek-almanzora-chce-zarazic-dzieci-seksualna-rewolucja,55270.html []

[tytuł] „POcałunek Almanzora: chce zarazić dzieci «seksualną rewolucją»” [headline na stronie głównej] „PO chce zarazić dzieci „seksualną rewolucją””; „ideologię erotycznego hedonizmu pod etykietą wychowania seksualnego”; „Przed zamachem na rodzinę”; „wdrażanie deprawacji dzieci i młodzieży w imię ideologii gender, narzucanej Polsce przez środowiska skrajnie lewicowe oraz międzynarodowe instytucje”. „Mówiąc wprost: mniejszości chcą mieć wpływ na wychowanie naszych dzieci, a rząd chce, aby szkoły korzystały z podpowiedzi seksedukatorów. W ten sposób zamiast rzetelnej wiedzy prorodzinnej, będzie przekazywana homoideologia.”

„Minister edukacji narodowej najbliższy rok szkolny ogłosiła «Rokiem Otwartej Szkoły». Czy oznacza to: otwartej na gender, sodomię, transwestytyzm i inne aberracje?”; „krucjata przeciwko tradycyjnemu wychowaniu

Punkt 2. Katastrofa smoleńska i jej konsekwencje.

„Odsłonięto pomnik śp. Anny Walentynowicz. «Potrafiła oddzielić kłamstwo od prawdy»”, niezalezna.pl, dostęp 16.08.2015

http://niezalezna.pl/69979-odslonieto-pomnik-sp-anny-walentynowicz-potrafila-oddzielic-klamstwo-od-prawdy-zdjecia

[cytat wypowiedzi A. Gwiazdy] „Anna Walentynowicz i Lech Kaczyński zostali zamordowani z przyczyn politycznych, krycie się przed tą prawdą jest sprzyjaniem ich mordercom. Sprawa wymaga odnalezienia przestępców i, co jeszcze ważniejsza, określenia ich motywów. Wszyscy, którzy przymykają na to oko, przyzwalają na to, żeby morderstwo stało się narzędziem walki politycznej”.

„W oparach nienawiści i manipulacji”, niezalezna.pl, dostęp 13.08.2015.

http://niezalezna.pl/69867-w-oparach-nienawisci-i-manipulacji-tvn-nadaje-o-smolensku-i-uderza-w-opozycje

[tytuł dotyczący informowania przez TVN o katastrofie smoleńskiej] „W oparach nienawiści i manipulacji”

„«Stanęliśmy po dobrej stronie» – powiedziała Anita Czerwińska w apelu Klubów Gazety Polskiej”, niezalezna.pl, dostęp 13.08.2015.

http://niezalezna.pl/69824-stanelismy-po-dobrej-stronie-powiedziala-anita-czerwinska-w-apelu-klubow-gazety-polskiej]

„Można się spodziewać, że nowa władza zostanie poddana ogromnej presji by tę sprawę zaniechać. […] My jesteśmy tutaj też po to by tej presji się przeciwstawić. Pokolenie naszych ojców musiało czekać pół wieku na takie zmiany polityczne, które pozwoliły publicznie nazwać zbrodnię katyńską po imieniu. Nam zajęło  to kilka lat”.

Punkt 3. Polityka historyczna, formy patriotyzmu, święta narodowe.

Paweł Siedlanowski, „Politpoprawna histe(o)ria”, „Echo Katolickie”, nr 31/2015; za: fronda.pl, dostęp 16.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/politpoprawna-histeoria,55508.html []

[W TYTULE] „Politpoprawna histe(o)ria”;

„nie poskąpiono funduszy na inne filmowe produkcje: «Pokłosie» czy nagradzaną zagranicą «Idę». Oba filmy pokazują Polaków «poprawnie politycznie» jako – jak to ujął prezydent Bronisław Komorowski podczas pamiętnego przemówienia wygłoszonego w Jedwabnem w 2011 r. – także «naród sprawców». […] wiernopoddaństwo polskich tzw. elit bez mrugnięcia okiem – za przysłowiowe błyszczące koraliki i szklane paciorki (czytaj: stanowiska, granty, publicznie wygłaszane pochwały za politpoprawność) – wpisujących się w ten trend. […] skłonność naszych lewicowych elit to wiernopoddańczości wobec niemieckiej ekwilibrystyki historycznej”.

Igor Szczęsnowicz, „Spuścizna”, niezalezna.pl, dostęp 16.08.2015.

http://niezalezna.pl/69970-spuscizna []

„jeśli urządza się wielką fetę z okazji 60-lecia Pałacu Kultury im. Stalina, to nic dziwnego, że dba się o prawną spuściznę jego ucznia Bieruta.”

Wywiad z Janem Żarynem, „Prof. Jan Żaryn: W 1920 r. zdaliśmy egzamin z polskości”, niezalezna.pl, dostęp 16.08.2015.

http://niezalezna.pl/69952-prof-jan-zaryn-w-1920-r-zdalismy-egzamin-z-polskosci []

„Poza częścią mniejszości narodowych, które nie były tak silnie związane z duchem polskim – chcącym, aby na tym terenie było państwo suwerenne – to zdecydowana większość obywateli różnych warstw społecznych opowiedziała się za ochroną i obroną świeżo odzyskanej państwowości.” [to jest tak sformułowane, że nie wiadomo, czy chodzi o część członków mniejszości, czy o niektóre mniejszości en masse]

Ks. dr Józef Maria Bartnik SJ, „Matka Boża ukazała się bolszewikom w 1920 roku”, fronda.pl, dostęp 16.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/matka-boza-ukazala-sie-bolszewikom-w-1920-roku,55437.html []

„W Warszawie bolszewickich «wyzwolicieli» oczekiwała komunistyczna V kolumna, 40-tysieczna rzesza robotnikow” [niezrozumiałe jest to utożsamienie robotników z komunistami, a nie wygląda to na parafrazę bolszewickiej propagandy]

Punkt 4. Stosunek do Kościoła katolickiego i katolików; stosunek do mniejszości wyznaniowych, stosunek do ludzi niewierzących i ateistów. 

Kazimierz Kutz w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką, „Nowy but Kaczyńskiego”, „Newsweek”, 10-16 VIII, s. 16-19.

„Andrzej Duda jest jak zapobiegliwy i pracowity wikary wykonujący zlecenia proboszcza. Tyle że za chwilę możemy mieć dwóch proboszczów. Kościół i Kaczyńskiego, obu mających wielkie ambicje i równie wielki ciąg na władzę. Kościół w Polsce jest całkowicie zwichnięty, jeśli chodzi o swoją misję. Bardziej interesuje go władza i pieniądze niż nauka Chrystusa i dlatego prezes PiS znajduje w biskupach idealnego partnera. […] Nietrudno sobie wyobrazić, że szef episkopatu będzie zapraszany na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. […] można spokojnie szykować się do wprowadzenia terroru państwa wyznaniowego, a safandułowata Platforma nawet nie ruszy palcem, aby zdemaskować działania przeciwnika. […] Polacy nie będą chcieli żyć w [stworzonym przez PiS] państwie wyznaniowym, w państwie autorytarnym, a może nawet faszyzującym.”

Joanna Podgórska, Adam Szostkiewicz, „Wygaszanie świeckości”, „Polityka”, nr 33/2015, 12-18 VIII, s. 18-21.

„Dziś prawica otwarcie odwołuje się do idei państwa katolickiego. Może nie takiego, o jakim przed wojną marzył Obóz Narodowo-Radykalny, ale wyrazistego ideologicznie. […] obawy się nasilają. Prawica pisowska szykuje się do przejęcia władzy. Ma już prezydenta, który ostentacyjnie podkreśla swe gorliwe przywiązanie do wiary i nauczania biskupów, energicznie walczy o większość konstytucyjną w nowym parlamencie (projekt konstytucji autorstwa PiS zaczyna się od formuły «W imię Boga Wszechmogącego…»). Jeśli partia ten cel osiągnie, trzeba liczyć się z próbami […] «rekatolizacji» mediów publicznych i publicznej oświaty, klerykalizacją państwowych ceremonii i instytucji oraz innymi formami odwdzięczania się przez nowy obóz rządzący Kościołowi za jego polityczne poparcie.”

Tomasz Terlikowski, „Jak zostać nieostentacyjnym katolikiem”, „Rzeczpospolita”, 10 VIII, s. A2.

„Jeszcze Andrzej Duda nie zdążył solidnie usiąść w fotelu prezydenckim, a już musi się tłumaczyć. Nie, jeszcze nie z faszyzmu. Na razie tylko z rzekomo ostentacyjnego katolicyzmu, który ma być trudny do zniesienia dla mniej wierzących czy ateistycznych Polaków. […] walka laicyzatorska się zaostrza. To, co jeszcze kilka lat temu można było wybaczyć (szczególnie komuś, kto – jak Bronisław Komorowski – najpierw uczestniczył we mszy, a potem podpisywał antychrześcijańskie ustawy), dziś jest już nie do przyjęcia.”

Przemysław Prekiel, „Skansen w środku Europy”, natemat.pl, dostęp 16.08.2015.

http://przemyslawprekiel.natemat.pl/151685,skansen-w-srodku-europy []

„aby hierarchowie katoliccy dumnie stali przy władzy państwowej, prężąc swój rzekomy patriotyzm.”

„Agora-Katolicy agitują za islamską imigracją”, fronda.pl, dostęp 16.08.2015

http://www.fronda.pl/a/agora-katolicy-agituja-za-islamska-imigracja,55409.html [

[TYTUŁ]  „Agora-Katolicy”

„pismo, które nie wiadomo dlaczego nosi jeszcze znamię «katolicki».”

„W oczach głupich wydawało się, że oni pomarli i zostaną wymazani z ludzkiej pamięci, a oni żyją”, niezalezna.pl, dostęp 13.08.2015.

http://niezalezna.pl/69826-w-oczach-glupich-wydawalo-sie-ze-oni-pomarli-i-zostana-wymazani-z-ludzkiej-pamieci-oni-zyja  []

[cytat z homilii prałata Henryka Małeckiego podczas mszy „smoleńskiej”] „Wiele narodów w Europie dewastowanych jest przez współczesnych Hunów, ale i my tego doświadczamy. Musimy ostro widzieć ten proces, który zniszczył rodziny, gospodarkę, poczucie dumy. To współcześni Hunowie, którzy stanowią prawa gwałcące zdrowy rozsądek i prawa natury. I my dzisiaj jesteśmy w sytuacj[i], w której trzeba nam tak, jak wtedy w 1920 roku w sierpniu wobec innych zaświadczyć, że są wartości niezbywalne, że jest wielkim naszym dziedzictwem i zadaniem – tego wymaga wierność poprzednim pokoleniom – pielęgnować kulturę chrześcijańską.”

Wywiad z Arturem Górskim, „Artur Górski dla fronda.pl: Lewica z jadem nienawiści wobec Andrzeja Dudy, Kościoła i Boga”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/artur-gorski-dla-frondapl-lewica-z-jadem-nienawisci-wobec-andrzeja-dudy-kosciola-i-boga,55299.html []

„To o co walczą środowiska lewicowe, to totalna separacja Kościoła od państwa, a właściwie od społeczeństwa. Zarzut lewicy jest absurdalny, bo on oznacza, że mogłaby kandydować w Polsce na prezydenta tylko osoba niewierząca, a jej wyborcami mogliby być tylko ateiści. Takiego tępego myślenia nie było nawet w ciemnej nocy PRL-u. […] ludzie lewicy wciąż muszą karmić siebie i opinię publiczną swoją nietolerancją.”; „sączonego jadu nienawiści”; „Tego rodzaju komentarze pokazują, że ich autorzy mają «zniewolone umysły».”; „To jest przede wszystkim walka z Kościołem i Bogiem, które lewica chciałaby utopić w annałach historii.”

„Kazimierz Kutz odpłynął w odmętach szaleństwa”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/kazimierz-kutz-odplynal-w-odmetach-szalenstwa,55272.html

„W rozmowie z tygodnikiem antykatolickim Tomasza Lisa «Newsweek» […]”

Punkt 6. Obcy-Inny. Stosunek do imigrantów i mniejszości narodowych. Życie międzynarodowe.

Wywiad z Piotrem Semką, „Piotr Semka dla fronda.pl: Sojusz Niemców z RAS to nowy i niebezpieczny precedens”, fronda.pl, dostęp 16.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/piotr-semka-dla-frondapl-sojusz-niemcow-z-ras-to-nowy-i-niebezpieczny-precedens,55422.html

„postulaty separatystów […] kreowania istnienia narodu śląskiego z rzekomym osobnym językiem śląskim.”

Wywiad z Ryszardem Czarneckim, „Czarnecki dla fronda.pl: Nie damy Niemcom zalać Polski uchodźcami”, fronda.pl, dostęp 16.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/czarnecki-dla-frondapl-nie-damy-niemcom-zalac-polski-uchodzcami,55372.html []

„będziemy w największym stopniu otwierać drzwi polskiego domu dla tych, którzy są tego domu moralnymi współgospodarzami – czyli dla naszych rodaków, a nie, przy całym szacunku, dla obcych”.

„Podkomisja PO poparła postulaty RAS”, fronda.pl, dostęp 16.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/podkomisja-po-poparla-postulaty-ras,55385.html]

„agresywny Ruch Autonomii Śląska”; „czegoś takiego jak narodowość śląska nie ma”

„Wszystko jasne: RAS i Niemcy idą do Sejmu razem”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/wszystko-jasne-ras-i-niemcy-ida-do-sejmu-razem,55377.html]

„Jak podaje «Dziennik Zachodni», Ruch Autonomii Śląska pokazał wreszcie swoją prawdziwą twarz. Ślązakowcy do Sejmu pójdą razem z Niemcami.”

„W Iraku w powietrze wysadził się zamachowiec z Polski”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/w-iraku-w-powietrze-wysadzil-sie-zamachowiec-z-polski,55366.html

„Nie dziwi jednak, że na stronę dżihadystów przeszedł właśnie Polak mieszkający w Niemczech, a więc w środowisku ateistycznym, głęboko zlaicyzowanym. Pustkę, która pozostała po odrzuceniu przez Niemców chrześcijaństwa, może wypełnić dosłownie wszystko – i tym razem był to właśnie dżihadyzm…”

„Muzułmanie zbiorowo zgwałcili szefową ośrodka dla imigrantów”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/muzulmanie-zbiorowo-zgwalcili-szefowa-osrodka-dla-imigrantow,55357.html]

[przede wszystkim z uwagi na końcowe zdanie, za którym nie idą żadne dane, czy choćby inne przykłady] „Niestety nie jest to jedyny incydent związany z muzułmańskimi imigrantami z Bliskiego Wschodu czy Afryki.”

„Uchodźcy z Erytrei zabili w Szwecji. Uciekinierów z tego kraju przyjmie też Polska”, niezalezna.pl, dostęp 13.08.2015.

http://niezalezna.pl/69854-uchodzcy-z-erytrei-zabili-w-szwecji-uciekinierow-z-tego-kraju-przyjmie-tez-polska []

[tytuł] „Uchodźcy z Erytrei zabili w Szwecji. Uciekinierów z tego kraju przyjmie też Polska”

„Islamiści zaatakowali w Szwecji. Ich rodaków przyjmie Polska”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/islamisci-zaatakowali-w-szwecji-ich-rodakow-przyjmie-polska,55330.html

[headline na stronie głównej] „Islamiści z Erytrei zabijają w Szwecji. Ich rodaków przyjmie Polska”

„Tymczasem także wśród Erytrejczyków obecna jest mordercza ideologia islamska, czego wyraz miał miejsce właśnie w Szwecji.”; „Zwykli muzułmanie mają po prostu «brać się do roboty» i korzystać z jakiejkolwiek okazji, by zabić «niewiernych» na Zachodzie.”; „Wystarczy więc, że muzułmanin nasłucha się w sieci kazań ekstremistów, a następnie weźmie nóż i zrobi to, co w Veasteraas. Polskę może spotkać to samo.”

Punkt 7. Polityka i media. Rywalizacja między partiami i środowiskami światopoglądowymi. Język konfliktu.

Jacek Karnowski, „Dziejowa szansa”, „wSieci”, nr 32/2015, 10-16 VIII, s. 17.

„My, dziennikarze mediów niezależnych, musimy przede wszystkim pilnować, by nowego pierwszego obywatela nie zaatakowano jakąś nową wersją przemysłu pogardy. Widzimy już pierwsze takie próby, Wystarczy spojrzeć na histerię prasy rządowej i lewicowej wokół naturalnych gestów religijnych Andrzeja Dudy. Kreuje się atmosferę, w której prosty znak krzyża ma zwiastować «państwo wyznaniowe». Trudno o większe kłamstwo. Zwłaszcza w Polsce z jej historią”.

Paweł Korsun, rubryka: „Korsun chili Korsun”, „wSieci”, nr 32/2015, 10-16 VIII, s. 23.

„Jak tylko woń zmian politycznych dosięgła ich nozdrzy, wszelkiej maści Poczwary nagle zainteresowały się historią. […] Logo TFałszN-u, który przez lata na tęczowo obrzydzał patriotyzm i flagę, czy «Wybiórczej», jeszcze nie dawno publikującej teksty o antysemityzmie powstańców, dziś widnieje przy okazji wszelkich powstańczych przedsięwzięć. Uwaga na lisy w owczej skórze.”

Jan Pietrzak, „Śpiewny miesiąc sierpień”, „wSieci”, nr 32/2015, 10-16 VIII, s. 26.

„Apeluję zatem do mediów niepodlegających jurysdykcji Moskwy i Berlina: ogłoście sierpień miesiącem patriotycznej piosenki.”

Tomasz Lis, „Bronię Andrzeja Dudy”, natemat.pl, dostęp 16.08.2015.

http://tomaszlis.natemat.pl/151661,bronie-andrzeja-dudy

„twórczo wykorzystując zasoby ludzkie ePISkopatu w dziele naprawy ojczyzny”

Matka Kurka, „Bronek, ty się z durnym na głowy zamienił”, fronda.pl, dostęp 16.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/matka-kurka-bronek-ty-sie-z-durnym-na-glowy-zamienil,55484.html

„trzeba być naprawdę wyjątkowo odpornym na ludzki śmiech i pogardę, żeby się stoczyć na takie dno, które przebiła była para prezydencka”; „pełna degrengolada, drobnomieszczaństwo, cwaniactwo, plebejskość i coś na wzór radzieckiej tradycji – rowery noszone na plecach, zegarki po łokcie”; „Dzicz, normalnie dzicz, taka sama, która ściągała medaliki i buty Powstańcom Styczniowym. Margines społeczny, który sprzeda resztki godności za pół kilo słoniny. Wiocha totalna, co to z weselnego stołu zbiera schabowe i półlitrówki do kieszeni”; „Bronek i Anka mogli uniknąć połowy wstydu, ale nie byli w stanie, bo genów i kręgu kulturowego nie strzepniesz jak paprocha z marynarki”; „ostatni szaber”

Tomasz Truskawa, „Państwo da się naprawić”, niezalezna.pl, dostęp 16.08.2015.

http://niezalezna.pl/69943-panstwo-da-sie-naprawic

naloty dywanowe rządowej propagandy”; „zmasowanej kampanii skierowanej już od dnia zaprzysiężenia przeciwko prezydentowi”; „sprawowanie władzy to przede wszystkim służba, a nie degustacja ośmiorniczek”

„Korwin jedzie oddać pokłon Putinowi”, fronda.pl, dostęp 16.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/prorosyjski-korwin-calkiem-odlecial-chce-na-krym,55454.html]

[TYTUŁ]  „Korwin jedzie oddać pokłon Putinowi” [dotyczy wypowiedzi JKM, że planuje pojechać na Krym]

Tadeusz Grzesik, „Bul i burczenie brzucha w bunkrze Michnika”, fronda.pl, dostęp 16.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/grzesik-bul-i-burczenie-brzucha-w-bunkrze-michnika,55427.html

„Adam Michnik o którym śmiało Komorowski mógłby powiedzieć Minister Propagandy swojej przegranej kampanii”; „narodowi lemingów”.

Marcin Wolski, „Prezydent największych nadziei”, niezalezna.pl, dostęp 16.08.2015.

http://niezalezna.pl/69910-prezydent-najwiekszych-nadziei [

„w eskalacji „przemysłu pogardy”; „pół, ćwierć lemingów”

Janusz Wojciechowski, „Dziennikarze pod sąd, afera ze śmigłowcami pod dywan”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/dziennikarze-pod-sad-afera-ze-smiglowcami-pod-dywan,55343.html

„Dziennikarze „Wprost” opisali podejrzane ich zdaniem (i nie tylko ich) okoliczności przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Reakcja władzy na tę publikację wpisuje się w klimat miękkiego autorytaryzmu”.

Sylwia Krasnodębska, „Kuriozalne decyzje instytutu, który ma wspierać polskie filmy. 10 lat dyskryminacji w kinie”, niezalezna.pl, dostęp 13.08.2015.

http://niezalezna.pl/69856-kuriozalne-decyzje-instytutu-ktory-ma-wspierac-polskie-filmy-10-lat-dyskryminacji-w-kinie []

[wypowiedź producenta filmu o Smoleńsku] „ustanowiony przez Agnieszkę Odorowicz system promował i promuje wojujące kino antywspólnotowe oraz dyskryminuje wszystko, co odbiega od linii ideowej «Gazety Wyborczej» – mówi dziś Pawlicki”.

Matka Kurka, „PRL II ogłosił 20 stopień zasilania w aluminiowych drapaczach chmur”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/matka-kurka-prl-ii-oglosil-20-stopien-zasilania-w-aluminiowych-drapaczach-chmur,55320.html []

PRL II”; „Ewka premier”; „rzeczywiście klimaty mamy iście peerelowskie. Żyjemy w państwie, które przestaje funkcjonować po siedmiu dniach mrozów i to na takim średnim dwudziestostopniowym poziome albo się gotuje po 5 dniach normalnych temperatur, w jakich kraje południowej Europy funkcjonują od zawsze.”; „Tyle nowoczesności i ciemna dupa”; „dziadostwo i fasadowe państwo, zarządzane przez totalne lebiegi”; „Zakompleksione niedojdy wpompowały miliardy złotych i drugie tyle utopiły „u Żyda”, żeby sobie kompleksy podleczyć widokiem ekranów przy autostradzie.”; „Elektrownie palą węglem mafii, szyny w zimie pękają, w lecie się gną, jedna rzeka nie ma przyzwoitej regulacji, ale za to wójt, burmistrz, wojewoda i minister każdego dnia przecina wstęgę Muzeum Jednopłciowej Sztuki Współczesnej.”; „metodyczne rozpieprzanie kolejnej potężnej gałęzi gospodarczej”; „Zwykła solidna polska gospodyni domowa byłaby lepszym premierem Polski niż ta nieudaczna i złodziejska zgraja, która Bogu dzięki kończy swój marny żywot

„Kopacz utajnia wyniki kontroli rządów Kopacz”, fronda.pl, dostęp 13.08.2015.

http://www.fronda.pl/a/kopacz-utajnia-wyniki-kontroli-rzadow-kopacz,55267.html

„Lata niegospodarnosci i wygaszania Polski

Wypowiedz się