Obserwatorium mediów
20-27 września 2015 r.

Islamizacja Europy?

 27.09.2015 

A. Tydzień w skrócie

  1. W minionym tygodniu media komentowały decyzje ws. przyjęcia uchodźców przez Polskę. Tygodnik „wSieci” na okładce przedstawił Ewę Kopacz jako muzułmankę-terrorystkę i postawił pytanie czy premier urządzi nam „piekło na rozkaz Berlina”? Również w „wSieci” Witold Gadowski przestrzega przez islamem, który ma dziś „twarz kalifatu” oraz o muzułmańskiej „bombie demograficznej”. Dorota Kania na frondzie.pl pisze o decyzji polskich władz jako „Targowicy XXI wieku”. W mediach liberalnych powyższy typ pisania o uchodźcach został określony jako „prawicowy przemysł pogardy” (Rafał Kalukin, „Newsweek”) oraz „obłęd” (Adam Szostkiewicz, „Polityka”).
  2. Kontrowersje wzbudziły również ostatnie wypowiedzi Jana Tomasza Grossa dot. związków między antysemityzmem Polaków w czasie II wojny a ich dzisiejszymi postawami wobec uchodźców. Na frondzie.pl historyk został nazwany „Goebbelsem naszych czasów”.
  3. Tradycyjnie trwają też spory o politykę PiS i PO. W „Gazecie Wyborczej” Wojciech Maziarski pisze o „pisowskim matrixie”, a twórców spotu o Januszu Lewandowskim porównuje do „propagandzistów stanu wojennego” oraz „twórców nazistowskiego dzieła o Żydzie Süssie”.

B. Fragmenty artykułów:

Punkt 1. Prawa mniejszości, rodzina, przemiany obyczajowe.

PRASA PAPIEROWA

Tomasz Terlikowski, „Eutanazja dla szkół ponadpodstawowych”, „Rzeczpospolita”, 21 IX (poniedziałek), s. A2.

„Seksedukacja to już przeżytek. Prawdziwi postępowcy z Holandii wyznaczają nowe trendy. Wprowadzają do szkół lekcje z eutanazji. Tak, tak, to wcale nie żart. Uczniowie muszą się przecież dowiedzieć, że ich podstawowym prawem jest móc uśmiercić starszych rodziców albo samemu oddać się pod igłę (bo przecież nie pod nóż) specjalisty od eutanazji […]”.

INTERNET

Ks. Mieczysław Piotrowski, „Homoseksualizm można leczyć!”, fronda.pl (za: „Miłujcie się!”), dostęp 5.10.2015, godz. 22.07.

http://www.fronda.pl/a/homoseksualizm-mozna-leczyc,57535.html

„Homoseksualizm jest więc najczęściej niezawinionym, ale bardzo poważnym zaburzeniem psychicznym i emocjonalnym. Dlatego konieczne jest leczenie.”

„Osoby o skłonnościach homoseksualnych trzeba traktować ze współczującą miłością, tym bardziej, że w większości przypadków dewiacyjne skłonności nabyli nie z własnej winy, lecz na skutek wpływu patologicznego środowiska, które przyczyniło się do głębokich duchowych, psychicznych i emocjonalnych zranień.”

„Wyjście jest jedno: koniec multi-kulti albo koniec Europy”, fronda.pl, dostęp 5.10.2015, godz. 22.24.

http://www.fronda.pl/a/wyjscie-jest-jedno-koniec-multi-kulti-albo-koniec-europy,57509.html

„Europejska lewica kieruje się ogłupiającą polityczną poprawnością, która ma jeden cel: zniszczyć chrześcijaństwo w Europie.”

Wywiad z ks. Robertem Skrzypczakiem, „Ks. Robert Skrzypczak dla Fronda.pl: Wojna cywilizacyjna w Stanach Zjednoczonych”, fronda.pl, dostęp 5.10.2015, godz. 22.29.

http://www.fronda.pl/a/ks-robert-skrzypczak-dla-frondapl-wojna-cywilizacyjna-w-stanach-zjednoczonych,57500.html

„Drugą sprawą, jest pewna wojna cywilizacyjna, czyli wojna duchowa, która rozgrywa się w tej chwili w USA. Po przeciwnej stronie Kościoła stoi rządowa administracja Baraka Obamy. Wizyta Papieża następuje zaraz po tym jak rząd narzucił wszystkim stanom powszechną legalizację tzw. małżeństw homoseksualnych, co postawiło pod znakiem zapytania coś, co do tej pory było uważane za jedną z najważniejszych zdobyczy USA czyli powszechną wolność.”

„Ideologia gender u źródeł masowej imigracji”, fronda.pl (za: „WPIS – Wiara, Patriotyzm i Sztuka”), dostęp 8.10.2015, godz. 10.19.

http://www.fronda.pl/a/ideologia-gender-u-zrodel-masowej-imigracji,57421.html

„Skrajnie lewackie myślenie, którego wykwitem jest ideologia gender, zbiera dziś owoce swych obłąkańczych wizji. Gender to ideologia, która już osłabiła i dalej osłabia siły witalne społeczeństw zachodnich; jest de facto koncepcją samobójczą.”

„W imię czego ludzie spod znaku LGBT stawiają swe żądania? Oczywiście nie ustają w opowieściach o równości, szacunku dla odmienności itp. Prawda zaś jest taka, że żądania te stawiane są i realizowane w imię zboczonej przyjemności, wyuzdania, pospolitego zaspokojenia popędów – takie teraz mamy «ideały», które na dodatek przestały być już tylko elementem quasi kultury, ale stają się podmiotem prawa. W Polsce także – dzięki ostatnim ośmioletnim postępowym, oświeconym rządom prymitywnych polityków, ludzi bez oblicza moralnego, mającym w pogardzie nawet własne sumienie.”

„Ano dlatego, że nasi obywatele dzieci mieć nie chcą, nasi obywatele wolą być bogatymi, chronionymi super nowoczesną bronią obywatelami-degeneratami, dla których największą wartością jest nieustanne uprawianie seksu i na dodatek w sposób absolutnie nieproduktywny, oderwany od natury.”

„Obywatele Europy zagwarantowali sobie prawną ochronę swoich zboczeń, eliminując zarazem wszelkie przejawy ich leczenia i zwalczania… To też jest postęp? W jakiż to niby sposób służy naszej populacji, naszym społeczeństwom seks w przedszkolu, adopcja dzieci przez homoseksualistów, permanentna aborcja? W ochronę zboczeń wciągnięto naukę, czyniąc z niej karykaturę w postaci gender studies, finansując ją z publicznych, a więc wspólnych pieniędzy.”

„Własne dzieci zabijać i sprowadzać sobie od biedaków nowe – oto postępowa metoda! Oto do czego u progu XXI wieku, wieku wszelkich zdobyczy technologicznych, doszli ludzie Zachodu, którymi i my przecież jesteśmy.”

Grzegorz Strzemecki, „Więcej gejów, lesbijek i odmieńców w szkołach”, niezalezna.pl, dostęp 8.10.2015, godz. 14.23.

http://niezalezna.pl/71128-wiecej-gejow-lesbijek-i-odmiencow-w-szkolach

„Czego należy spodziewać się po polityce oraz po edukacji antydyskryminacyjnej, która ma przenikać wszystkie przekazywane w szkole treści? Dokumenty pokazują, że za dymną zasłoną «polityki równościowej» kryje się zapisany czarno na białym zamiar zaburzenia płci i seksualności, ich postrzegania i odczuwania. Na tak przygotowanym gruncie przystępuje się do redefinicji (czytaj: zniszczenia) takich pojęć i instytucji społecznych jak rodzicielstwo, rodzina i małżeństwo. Temu właśnie służą tak liczne obecnie działania mieszające ludziom w głowach na temat wszystkiego, co wiąże się z normalnym, biologicznym rozumieniem i odczuwaniem płci.”

„To nie tylko program na działanie po spodziewanym przejściu do opozycji, ale też ważne uzupełnienie słabego punktu w dotychczasowych planach genderystek i genderystów, którzy narzekają, że tradycyjnie nastawieni nauczyciele nie chcą korzystać z ich «równościowych» programów i podręczników. To narzekanie też trzeba widzieć raczej w kategoriach gry na zmylenie i uśpienie przeciwnika (czyli nas, heteroseksualistów i nie-genderystów), bo plany queer-seksualnej rewolucji są realizowane z żelazną konsekwencją. Stopniowo i bez pośpiechu, ale tak właśnie ma się to odbywać.”

Punkt 2. Katastrofa smoleńska i jej konsekwencje.

INTERNET

Wanda Zwinogrodzka, „Zdrada”, niezalezna.pl [za „Gazetą Polską Codziennie”], dostęp 8.10.2015, godz. 13.37.

http://niezalezna.pl/71305-zdrada

„Apogeum tego procesu i towarzyszących mu posądzeń o zdradę stanowiła tragedia smoleńska, poprzedzona – a być może wręcz spowodowana – przymierzem, jakie z ościennym satrapą zawarł polski premier przeciwko prezydentowi RP.”

Punkt 3. Polityka historyczna, formy patriotyzmu, święta narodowe.

INTERNET

„Koniec skandalicznego zachowania Grossa!”, fronda.pl, dostęp 5.10.2015, godz. 21.51.

http://www.fronda.pl/a/koniec-skandalicznego-zachowania-grossa,57596.html

„Decyzja o usytuowaniu Muzeum Historii Polski na Terenie Cytadeli warszawskiej, w miejscu które powstało przez cara Mikołaja I po to, żeby zniszczyć Warszawę pokazuje, w jakim jesteśmy miejscu i sytuacji. Pokazuje, że żyjemy ciągle w cieniu pomnika Stalina, w stanie mentalnego skarlenia – mówił podczas jednej z debat dotyczących polityki historycznej Paweł Nowacki.”

Jacek Żalek, „Gross – Goebbels naszych czasów”, fronda.pl, dostęp 8.10.2015, godz. 12.33.

http://www.fronda.pl/a/zalek-gross-goebbels-naszych-czasow,57266.html

[tu manipulacja frondy.pl – autor w tekście tak bezpośrednio nie zestawia Grossa z Goebbelsem, pisze raczej o zasadzie wielokrotnego powtarzania kłamstwa]

Punkt 4. Stosunek do Kościoła katolickiego i katolików; stosunek do mniejszości wyznaniowych, stosunek do ludzi niewierzących i ateistów.

PRASA PAPIEROWA

Tomasz Krzyżak, „Jak zohydzić arcybiskupa”, „Rzeczpospolita”, 26-27 IX (sobota-niedziela), s. 28-29.

„«Gazeta Wyborcza», wykorzystując wiele technik manipulacji, wykreowała wizerunek groźnego i zacofanego abp. Józefa Michalika. W ślad za nią poszły inne media, nawet kojarzony z Kościołem «Tygodnik Powszechny». […] Józef Michalik, który nigdy nie cieszył się w mediach sympatią, stał się w tym czasie obiektem najzacieklejszych ataków, symbolem zacofania, zaściankowości, ciemnoty i dulszczyzny.”

Punkt 5. Ekonomia. Obraz związków zawodowych – obraz pracodawców.

PRASA PAPIEROWA 

Maciej Pawlicki, „Głos oszukanych”, „wSieci”, nr 38/2015, 21-27 IX, s. 3.

„Prezydent Andrzej Duda, jeszcze jako kandydat, obiecał, że w pierwszych trzech miesiącach swej prezydentury złoży projekt ustawy, która zlikwiduje bezprawie sprzedania kilku milionom Polaków instrumentów spekulacyjnych jako «kredytów frankowych»”.

Punkt 6. Obcy-Inny. Stosunek do imigrantów i mniejszości narodowych. Życie międzynarodowe.

PRASA PAPIEROWA

Paweł Korsun, rubryka: „Korsun chili Korsun”, „wSieci”, nr 38/2015, 21-27 IX, s. 9.

„Oczywiście [Jean-Claude Juncker nie powiedział] ani słowa o tym, że nasi przodkowie zmuszeni do migracji budowali siłę państw docelowych, ciężko pracując i integrując się kulturowo. Nie siedzieli w slumsach na zasiłkach, zapowiadając, jak niektórzy mułłowie np. w meczetach Londynu, że «demokrację wraz z jej wolnościami wyrzucą na śmietnik historii»”.

Bronisław Wildstein, „Moralny terroryzm”, „wSieci”, nr 38/2015, 21-27 IX, s. 13.

„W awanturze, która toczy się obecnie w Polsce na temat muzułmańskich uchodźców, w całej rozciągłości można zobaczyć typowy dla lewicy zabieg szantażu moralnego przekształcający się w strategię intelektualnego terroryzmu. Wskazujesz niebezpieczeństwa związane z masową imigracją muzułmańską – jesteś szowinistą, nawet rasistą; dowodzisz nieprzystawalności szariatu do europejskich norm prawnych – jesteś islamofobem itd.”

Witold Gadowski, „Islam ma dziś twarz kalifatu”, „wSieci”, nr 38/2015, 21-27 IX, s. 77-79.

„Korzystając ze sprzyjających okoliczności, ISIS postanowiło uderzyć bombą demograficzną. […] Symboliczne guziki przyciśnięte w lipcu tego roku w Ankarze, Ar-Rakka, Teheranie i Moskwie spowodowały, że na Europę runęła lawina «uciekinierów», wśród których większość stanowią młodzi mężczyźni i chłopcy.”

Rafał Kalukin, „Kochający inaczej”, „Newsweek”, nr 39/2015, 21-27 IX, s. 34-37.

Prawicowy przemysł pogardy przerobił ofiarę na zbrodniarza. Tylko w ten sposób można było narodowy egoizm uzasadnić chrześcijańskim nakazem miłości.”

Adam Szostkiewicz, „Pislamista, czyli Arab wyborczy”, „Polityka”, nr 39/2015, 23-29 IX, s. 12-14.

„Uchodźców ani migrantów ekonomicznych ze świata muzułmańskiego jeszcze u nas nie ma (i nie wiadomo, czy i kiedy będą), ale już gwałcą, bezczeszczą świątynie, palą nasze przedmieścia, wprowadzają szariat, atakują polskość. Ci urojeni Arabowie («pislamiści»?) – dowodzeni przez Jarosława Kaczyńskiego – mają wygrać wybory dla PiS. Czy my naprawdę popadamy w jakiś zbiorowy obłęd?

INTERNET

„Europy też nie ominie wojna domowa z muzułmanami?”, fronda.pl, dostęp 5.10.2015, godz. 21.40.

http://www.fronda.pl/a/europe-tez-nie-ominie-wojna-domowa-z-muzulmanami,57622.html

[jako puenta do notki o starciach między muzułmanami a chrześcijanami w Republice Środkowoafrykańskiej + tytuł] „W Europie za niedługo również możemy być świadkami podobnych zjawisk. Już w niektórych miejscach Europy Zachodniej, muzułmanie atakują chrześcijan.”

Tadeusz Grzesik, „Potrzebny rozkaz z Berlina, aby przyjąć Polaków ze wschodu?”, fronda.pl, dostęp 5.10.2015, godz. 22.26.

http://www.fronda.pl/a/potrzebny-rozkaz-z-berlina-aby-przyjac-polakow-ze-wschodu,57507.html

„Podobnie jak susza w całej Polsce odsłoniła w korycie Wisły i innych rzek niedostępne wcześniej ludzkiemu wzrokowi artefakty z nieznanej historii Polski, tak i potop imigrantów zalewający Europę, którego główną falą usiłuje podzielić się z nami Berlin za pomocą rodzimych zadaniowanych przez Niemcy propagandystów miłosierdzia: Tuska, Kopacz czy Schetyny odsłonił nagle całą prawdę o kulisach polityki repatriacyjnej schyłkowego już rządu Kopacz.”

Dorota Kania, „Brukselska Targowica XXI w.”, niezależna.pl [za „Gazetą Polską Codziennie”], dostęp 8.10.2015, godz. 14.01.

http://niezalezna.pl/71233-brukselska-targowica-xxi-w

„Stanowisko polskiego rządu, który głosem Teresy Piotrowskiej, szefowej MSW, zdradził polskich obywateli i partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, zapisze się na najczarniejszych kartach naszej historii. Głosując razem z Berlinem, czyli godząc się na zalew Polski przez islamskich imigrantów, Donald Tusk, Ewa Kopacz i cała ferajna z PO stanęli w jednym szeregu z targowiczanami. Donald Tusk jawi się jako mentalny potomek przedrozbiorowego zdrajcy, marszałka sejmu Adama Ponińskiego, z jedną różnicą – Poniński był stale opłacany przez ambasadora rosyjskiego, Tusk przez Niemców via kasa z Brukseli.”

Marcin Wolski, „Przyszłość staje się dzisiaj”, niezależna.pl [za „Gazetą Polską Codziennie”], dostęp 8.10.2015, godz. 14.05.

http://niezalezna.pl/71221-przyszlosc-staje-sie-dzisiaj

„Europa tonie, a jej władze kombinują jedynie, jak sprawić, by tonęła równo, rozprowadzając zarazę islamskich najeźdźców tam, gdzie jeszcze nie dotarli. Orbana, który próbuje naśladować Sobieskiego, odsądza się od czci i wiary.”

„Lewackie pięknoduchy, ogłuszone własnymi frazesami, usiłują skłonić do rozmowy tych, co nie chcą rozmawiać, zapraszać w gościnę tych, którzy nie uznają praw gospodarzy, i traktować wściekłe psy jak troszkę zestresowane kundelki. I naprawdę nie jest wielką pociechą, że kiedy już ich protegowani osiągną wystarczająca moc, poderżną im gardła jako pierwszym.”

„Polski rząd zdradził kraje regionu i poparł Brukselę!”, fronda.pl, dostęp 5.10.2015, godz. 22.57.

http://www.fronda.pl/a/polski-rzad-zdradzil-kraje-regionu-i-poparl-bruksele,57355.html

„Polska poparła niestety to, co kazały poprzeć Niemcy – rząd po raz kolejny zdradził cały region i zamiast być jego głosem, wolał być poputczykiem Berlina.

„Dla Polski i polskiej dyplomacji to dzień hańby.”

Waldemar Maszewski, „Zdradziliśmy sąsiadów, ale Kopacz pewnie zadowolona. Dostała pochwałę z Niemiec”, niezależna.pl, dostęp 8.10.2015, godz. 13.27.

http://niezalezna.pl/71177-zdradzilismy-sasiadow-ale-kopacz-pewnie-zadowolona-dostala-pochwale-z-niemiec

[w tytule: „zdradziliśmy”]

„Natomiast o Polsce nikt już prawie nie pisze, politycy Platformy wykonali swoje zadanie.”

Jacek Jan Pawłowicz, „Pawłowicz: Druga Targowica?”, fronda.pl, dostęp 8.10.2015, godz. 10.37.

http://www.fronda.pl/a/dk-pawlowicz-druga-targowica,57384.html

„Wszelkiej maści klakierzy i wiernopoddańcze lizusy UE na czele z (sic!) polskim nie-rządem ubolewały i zawodziły na cały świat, jacy to jesteśmy ksenofobiczni i niesolidarni z biednymi «uchodźcami», że brak nam współczucia i miłosierdzia.”

„Zdradziła p. Kopacz także naszych najbliższych – nie tylko sąsiadów – ale i pobratymców Słowian: Czechów, Słowaków i Węgrów, którzy (ci ostatni) choć nie należą do ludów słowiańskich, to jednak łączą nas z nimi ścisłe więzy historyczne i kulturowe, o wiele bardziej ścisłe niż z Niemcami, od których – jak pokazuje historia – Polska nigdy niczego dobrego nie mogła się spodziewać.”

„Mamy w naszej bolesnej, polskiej historii przykłady takich działań, kiedy to wiernopoddańczość wobec innego mocarstwa doprowadziła Polskę do ruiny i rozbiorów. To słynna Konferencja Targowicka 1792 r. […] Wtedy też górę wziął nie interes i dobro narodu, ale prywata możnowładców, zdrajców, którzy za przysłowiową miskę soczewicy w postaci przywilejów sprzedali nasz naród i sprowadzili na niego nieszczęścia i ciemną noc rozbiorów. Oni też wtedy twierdzili, że najlepiej wiedzą, co jest dobre dla Polski łasząc się przed Moskwą tak jak dzisiejsi «możnowładcy» przed Berlinem i Brukselą. […] Obyśmy odsunęli od władzy tych dzisiejszych targowiczan.”

Tadeusz Grzesik, „Grzesik: Niedaleko z Brukseli do Targowicy”, fronda.pl, dostęp 8.10.2015, godz. 10.44.

http://www.fronda.pl/a/grzesik-niedaleko-z-brukseli-do-targowicy,57378.html

„Powszechna, publiczna zdrada interesów Polski i Europy przez przedstawicieli ekipy rządowej na wczorajszym głosowaniu ministrów krajów członkowskich UE, poprzez bezdyskusyjną zgodę na przyjęcie narzuconych przez KE kwot uchodźców, to sygnał alarmujący o zagrożeniu suwerenności Polski przez kompradorskie wobec Berlina i ostatecznie ześwinione przed opinią publiczną w kraju Prostytutki Obywatelskie z rządu Ewy Kopacz.”

„Rząd suwerennej Polski zachował się jak sprzedajna dziwka Berlina. Polacy natomiast zobaczyli jak niedaleko z Brukseli do Targowicy. W październikowych wyborach pozostaje zatem Polakom renegatów od Tuska i Kopacz «zasiec szablami naszych głosówí przy wyborczych urnach.”

Marian Piłka, „Piłka: Rządy szkodliwych durniów”, fronda.pl, dostęp 8.10.2015, godz. 10.46.

http://www.fronda.pl/a/pilka-rzady-szkodliwych-durniow,57383.html

„Rząd Polski nawet nie stawiał w tej kwestii oporu. Uznał, że rację niemieckie są ważniejsze od polskiego interesu narodowego i ważniejsze od polskiej suwerenności. To przypomina czasy saskie, w których Rzeczpospolita nie prowadziła własnej polityki, a jedynie podporządkowywała się, narzuconej nam polityce ościennych mocarstw, które później okazały się mocarstwami rozbiorowymi.”

„Ta decyzja, to w praktyce tworzenie nowego ustroju Unii Europejskiej, w której interesy mniejszych państw są podporządkowywane niemieckiemu dyktatowi. Doświadczenie historyczne uczy, że rezygnacja z własnej politycznej podmiotowości, to wejście na równie pochyłą, to zgoda na rezygnację z kolejnych atrybutów suwerenności, wreszcie na taką przebudowę Unii w której suwerenność państwowa mniejszych państw zostanie ukształtowana na podobieństwo suwerenności niemieckich landów.”

„Ta decyzja pokazuje dobitnie, że Polska nie ma przywództwa narodowego, a rządy sprawuje środowisko szkodliwych durniów.”

Wywiad ze Stanisławem Piętą, „Stanisław Pięta dla Fronda.pl: Donald Tusk to kamerdyner pani Merkel”, fronda.pl, dostęp 8.10.2015, godz. 10.48.

http://www.fronda.pl/a/stanislaw-pieta-dla-frondapl-donald-tusk-to-kamerdyner-pani-merkel,57304.html

„Donald Tusk w żaden sposób nie reprezentował i nie reprezentuje Polskich interesów, jest kimś w rodzaju kamerdynera pani kanclerz Merkel, jest to polityk skompromitowany, zużyty, który w mojej opinii powinien stanąć przed Polskim Sądem.”

Tomasz Terlikowski, „Terlikowski: Rząd Kopacz interes Polski sprzedał i rubelka/euro nie zarobił”, fronda.pl, dostęp 8.10.2015, godz. 11.03.

http://www.fronda.pl/a/terlikowski-rzad-kopacz-interes-polski-sprzedal-i-rubelkaeuro-nie-zarobil,57367.html

„Niemcy nie obiecały Polsce nic, poza garścią paciorków i pochwał w niemieckich gazetach, a rząd naszego kraju, jak wierny piesek wykonał wszystkie niemieckie polecenia. Wbrew woli własnego narodu, wbrew interesom państwa i wbrew ustaleniom w ramach Grupy Wyszehradzkiej. I jeśli jest jakaś korzyść z tej decyzji, to chyba tylko taka, że jeśli ktoś miał wątpliwości komu służy ten rząd, to teraz nie powinien już ich mieć.”

„Polska w przewodniku dla V kolumny islamu!”, fronda.pl, dostęp 8.10.2015, godz. 11.33.

http://www.fronda.pl/a/podrecznik-dla-imigrantow-jak-przejsc-polske-i-dostac-niemiecki-socjal,57352.html

[w tytule: „V kolumna islamu”]

Tomasz Terlikowski, „«Zdobędziemy Rzym, połamiemy krzyże i zgwałcimy kobiety». Dżihad jest wojną z Kościołem, fronda.pl, dostęp 8.10.2015, godz. 11.49.

http://www.fronda.pl/a/zdobedziemy-rzym-polamiemy-krzyze-i-zgwalcimy-kobiety-dzihad-jest-wojna-z-kosciolem,57268.html

„Wojna z Zachodem, jaką toczy islam (i to w całości, a nie tylko w wydaniu skrajnym, Państwa Islamskiego) jest starciem religijnym, a nie politycznym czy geostrategicznym. Muzułmanie atakują Zachód, bowiem taki cel stawia przed nimi ich prorok i święta księga. Zdobywanie nowych terenów, podbijanie i zniewalanie narodów to normalna strategia tej religii.”

„Symbolem prawdziwego zwycięstwa islamu, czego nikt szczególnie nie ukrywa, będzie zaś dopiero, gdy zielony sztandar proroka zawiśnie nad Bazyliką św. Piotra, tak jak wcześniej zawisł nad Bazyliką Hagia Sophia w Konstantynopolu. I nikt tego nie ukrywa.”

„Starcie, którego jesteśmy świadkami, i którego elementem jest inwazja muzułmańskich imigrantów na Europę, nie jest więc i nie powinno być interpretowane wyłącznie w kategoriach politycznych. To starcie religijne, w którym stawką jest Kościół, a co za tym idzie zbawienie wielu miliardów osób. Każdy z chrześcijan jest więc wezwany do uczestnictwa w owym starciu. Jedni poprzez ewangelizację (ze świadomością możliwości męczeństwa), inni poprzez działania polityczne, a jeszcze inni militarne. Krucjaty, nawet jeśli nie pod taką samą nazwą, są nadal potrzebne. Wtedy trzeba było odbić Grób Pański i umożliwić dostęp do niego mordowanym masowo chrześcijańskim pielgrzymom. Teraz trzeba bronić Rzymu przed islamską nawałą.”

Punkt 7. Polityka i media. Rywalizacja między partiami i środowiskami światopoglądowymi. Język konfliktu.

PRASA PAPIEROWA

Marcin Wolski, „Nie czepiać się Dudy!”, „Do Rzeczy”, nr 39/2015, 21-27 IX, s. 57.

Żurnalistyczne cyngle w amoku dostały zlecenie na Dudę, więc wychodzą z siebie, by podołać zadaniu – przeważnie z opłakanym skutkiem. […] Owszem, Duda powiedział rodakom nad Tamizą, że chwilowo nie może ich z czystym sercem zachęcać do powrotu […]. Co innego miał im powiedzieć? Że zielona wyspa nad Wisłą, to kraina miodem, mlekiem i socjalem płynąca, pracy jest mnóstwo, a mieszkania czekają (to prawda, czekają, ale na muzułmańskich intruzów).”

Tomasz Lis, „Lękajcie się”, „Newsweek”, nr 39/2015, 21-27 IX, s. 2.

Jarosław Kaczyński jest wirtuozem. Wirtuozem gry na niskich instynktach, fobiach, frustracjach i lękach, autentycznych i wyimagowanych, własnych, przez siebie spotęgowanych albo wykreowanych. […] Niestety w życiu publicznym prezes objawia głównie swą mroczną stronę. Tak jak w zeszłym tygodniu, gdy wygłosił w Sejmie haniebne przemówienie na temat uchodźców. Jak niemal zawsze, odwoływał się nie do ludzkich nadziei i aspiracji, lecz do nietolerancji i nienawiści. […] Lider partii, której ideolodzy zdają się marzyć o państwie wyznaniowym, straszy państwem wyznaniowym.”

Wojciech Maziarski, „Łykajmy pigułki PiS-u”, „Gazeta Wyborcza”, 24 IX (czwartek), s. 2.

„Przez ostatni rok Prawo i Sprawiedliwość poddawało Polaków terapii niebieskimi pastylkami, by uwierzyli w realność PiS-owskiego matrixa. Zniknął gdzieś wiecznie jątrzący i szczujący prezes Kaczyński, rozpłynęli się w niebycie nawiedzeni kapłani sekty smoleńskiej z Antonim Macierewiczem na czele, umilkły głosy potępiające w czambuł wszystkie osiągnięcia III RP i wzywające do zemsty, rozliczeń, dekomunizacji. […] I nagle ostatnio coś się w terapii popsuło. […] Spotu o Januszu Lewandowskim, rzekomym ojcu chrzestnym rzekomo złodziejskiej prywatyzacji, nie powstydziliby się ani propagandziści stanu wojennego, ani nawet twórcy nazistowskiego dzieła o Żydzie Süssie.”

INTERNET

Jerzy Kłosiński, „Kompromitująca końcówka rządów PO–PSL”, niezależna.pl [za „Gazetą Polską Codziennie”], dostęp 8.10.2015, godz. 13.40.

http://niezalezna.pl/71275-kompromitujaca-koncowka-rzadow-po-psl

„Tych dowodów kierowania się obcymi interesami przez osiem lat jest tak dużo, że koalicja rządząca powinna dostać złoty medal – od Rosji, Niemiec, korporacji międzynarodowych, a także różnorodnych obcych grup interesu. Zresztą takie wyróżnienie dostał już Donald Tusk, zostając dzięki Angeli Merkel szefem Rady Europejskiej.”

Tomasz Truskawa, „Kabaret i wybory”, niezależna.pl [za „Gazetą Polską Codziennie”], dostęp 8.10.2015, godz. 13.58.

http://niezalezna.pl/71245-kabaret-i-wybory

„Oni po prostu nie rozumieją, że można mówić prawdę, że można mieć swoje przekonania i mówić o nich otwarcie, bez krętactwa. Nie dociera do nich, że sprawowanie urzędów to służba publiczna, w której uczciwość jest niezbędna. Rozumieją jedynie knucie przy ośmiorniczkach na cudzy koszt. Co innego myślimy, co innego mówimy w mediach. Druga możliwość jest tylko taka, że świadomie kłamią. «To musi być dywersja, to musi być sabotaż – bo niemożliwe by to była zwykła głupota» – mawiał swego czasu Jan Pietrzak. Tak, jak nie jest możliwe, by Monika Olejnik przez pomyłkę zamieściła na jednym z portali zdjęcie Andersa Breivika (wykonującego faszystowski gest) z twarzą Prezydenta RP. To nie pomyłka – to świadomie prowadzona wojna fekalian z głową państwa.”

Wypowiedz się