Katoliccy fundamentaliści

Według publicystów o liberalnych lub lewicowych poglądach, np. Jacka Żakowskiego, osoby o zdecydowanie katolickich poglądach, które przeciwstawiały się ratyfikacji w Polsce konwencji o przeciwdziałaniu przemocy (patrz np. Jacek Żakowski, „Hańba niedomowa”, „Gazeta Wyborcza”, 16 III 2015, s. 2).

Wypowiedz się