Polska racjonalna i radykalna

podział użyty przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na określenie „dwóch Polsk”. Podział ten przypomina do złudzenia inny, zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość w 2005 r. – na Polskę liberalną i solidarną. Według Bronisława Komorowskiego, Polska racjonalna to Polska bezpieczna w sercu zjednoczonej Europy. Polska radykalna to Polska osamotniona na europejskich peryferiach. „Starcie radykalizmu i rozsądku widzimy też w kwestiach gospodarczych. […] Gdy padają więc populistyczne i nierealne obietnice radykalnego zwiększenia wydatków – liczone w dziesiątkach miliardów złotych – rozsądek każe powiedzieć «Stop». Bo tu alternatywa jest jasna: albo odpowiedzialna polityka gospodarcza, albo rozdawnictwo. Los Grecji powinien być dla nas przestrogą. […] Polska racjonalna stawia na kompromis polityczny jako metodę rozwiązywania najtrudniejszych, a czasem najdelikatniejszych problemów. Dotyczy to także kwestii ideowych czy światopoglądowych. […] Radykalność żąda toczenia wojny ideologicznej w imię tylko własnych poglądów, wetowania rozwiązań czy karania więzieniem za stosowanie metody przynoszącej szansę na wymarzone przez innych dziecko” [„Gazeta Wyborcza”, 23 III 2015, poniedziałek].

Wypowiedz się