(także „rządzący system medialno-biznesowy”, do którego należą „służalcze redakcje”) – przedstawiciele elit biznesowych i medialnych, posłuszne wobec rządu Platformy Obywatelskiej (patrz np. Michał Karnowski, „Atak mafii III RP”, „W Sieci”, nr 11, 16-22 III 2015). Patrz także hasła: Zidiociała breja, Delirium platformers.

Wypowiedz się