Rzekomo wydzielane podczas procesu gnilnego państwa zachodzącego w Polsce według Witolda Gadowskiego [„System o twarzy chama”, „W Sieci”, 24-30 XI 2014 r., s. 111]. Według innych publicystów Polska nie gnije, ale wyparowuje. „To jakaś resztówka państwa polskiego. Bardzo cynicznie i konsekwentnie prowadzi się nas w kierunku całkowitej likwidacji państwa” – mówi Ryszard Terlecki w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi w tygodniku „W Sieci” [nr 12/2015, 23-29 III 2015] Więcej: patrz hasła: Sfałszowane wybory, Szkolenia w Moskwie.

Wypowiedz się