Socjalny dżihad

sformułowanie używane dla określenia motywacji mieszkańców Azji i Afryki wyznania muzułmańskiego napływających masowo do krajów Unii Europejskiej w poszukiwaniu azylu. W myśl tej interpretacji ich nadrzędnym celem nie jest ucieczka przed wojną, prześladowaniami lub nędzą, lecz chęć uzyskania dostępu do europejskich osłon socjalnych, które im się w istocie nie należą. Explicite terminu tego użył Grzegorz Wierzchołowski w tekście w „Gazecie Polskiej Codziennie”, opublikowanym następnie przez portal niezalezna.pl i streszczonym przez portal fronda.pl.  „Socjalny dżihad” bywa łączony z dżihadem w znaczeniu bardziej tradycyjnym, związanym z lękiem przed „świętą wojną” islamskich fanatyków z przedstawicielami innych kultur – jak choćby w tekście Matki Kurki (Piotra Wielguckiego), prezentującym „azjatycką dzicz napływającą do Europy w jednym celu – napaść się na zasiłku i narzucić swój fanatyzm”.

Wypowiedz się