Neokolonializm

Również: mentalność kelnerska. Pojęcie w dyskursie niektórych publicystów używane dla określenia polskiej sytuacji gospodarczej, stosunków pracy oraz postaw polskich elit polityczno-medialnych, charakteryzujących się podległością i imitacyjnością wobec Zachodu. Według niektórych publicystów Polska to „kraj do łupienia” (J. Karnowski,Kraj do łupienia?”, „W Sieci”, 2-8 II 2015 r., s. 3.). „Pod względem zarobków jesteśmy Bangladeszem Europy. […] Współczesne niewolnictwo w Polsce, w półkolonialnym systemie gospodarczym wręcz rozkwita” – przekonuje Janusz Szewczak („Bangladesz Europy”, „W Sieci”, 17-23 XI 2014 r., s. 96-97). Formacja neokolonialna i „kelnerska” podległość polskich elit wobec zachodnich przywódców miałaby być kontynuacją problemów związanych z kondycją postkomunistyczną.

Wypowiedz się