Goebbelsowskie kłamstwo

Określenie użyte przez Piotra Zarembę w związku z okładką Tygodnika „Polityka”, na której znalazła się zastraszona kobieta, skulona w cieniu postaci mężczyzny („Dzieje wielkiego oszustwa”, „W Sieci”, nr 43/2014, s. 24-27). Okładka została opublikowana w kontekście trwającej w Polsce od 2011 r. dyskusji na temat ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Scena publiczna w Polsce podzieliła się na dwa obozy, które traktują dokument w sposób symboliczny i emocjonalny. Przedstawiciele prawicowego i konserwatywnego przekonywali, że ratyfikacja konwencji doprowadzi do erozji tzw. tradycyjnej rodziny w Polsce przez rozpowszechnienie „ideologii gender” – nie tłumaczyli jednak, w jaki sposób miałoby się to stać, ani dlaczego uważają pojęcie gender za najważniejsze w konwencji dotyczącej istotnego społecznego problemu. Reprezentanci obozu liberalnego i lewicowego przekonywali, że bez konwencji przemoc wobec kobiet w Polsce pozostanie zjawiskiem zyt częstym. Nie tłumaczyli jednak, na czym polega odmienność konwencji w stosunku do polskiego prawa. Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji 6 lutego 2015 r.

Wypowiedz się