Czy granice języka są w Polsce przesuwane?

O przesuwaniu granic dla publicznie dopuszczalnych stwierdzeń

Karolina Wigura
 19.01.2016 

scrabble

Polska jest krajem o tradycyjnie konfrontacyjnej debacie publicznej – pisze Karolina Wigura w artykule pt. „Shifting the language’s borders. The case of contemporary Poland”, opublikowanym na stronie Reset – Dialogues on Civilizations. – Cecha ta sprawia, że wiele komunikatów formułowanych jest w sposób szczególnie wyrazisty, zwłaszcza w porównaniu z przebiegającym relatywnie spokojnie procesem politycznym.

Czy w dzisiejszej Polsce, wobec nasilającej się radykalizacji debaty publicznej, dochodzi również do przesuwania granic języka, wcześniej uznanych za nienaruszalne? Więcej na www.resetdoc.org.

Wypowiedz się